אויב ייחודי

אויב ייחודי / אביר חלול

אויבים ייחודיים ב-Hollow Knight: אויבים מסוימים במיקומי השרצים שצוינו שינו ערכי ירידה גיאוגרפית בהשוואה לכל שאר האויבים מסוגם. ה …