Whamline

Wham Line / SCP Foundation

לקרן SCP יש כמה כאלה. לעתים קרובות ערך יוביל את הקורא לכיוון מסוים על ידי אי חשיפת מכוון של כל האובייקטים של האובייקט...